W 52 rudzkich placówkach oświatowych przez najbliższe dwa miesiące wykonywane będą większe lub mniejsze remonty. Wśród inwestycji, które realizowane będą w miejskich szkołach i przedszkolach, są m.in. remonty kapitalne dachów, remonty toalet, usuwanie szkód górniczych, wymiana oświetlenia czy malowanie pomieszczeń. W tym roku na wszystkie inwestycje z zakresu oświaty w budżecie miasta zaplanowano ponad 17,9 mln zł.

- Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale w placówkach oświatowych to najlepszy moment na wykonanie niezbędnych prac remontowych. Podobnie będzie i w tym roku. Zakres tych inwestycji jest bardzo szeroki. Mają one jednak wspólny mianownik, czyli poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu pracy i nauki – podkreśla wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko.

W tym roku największe inwestycje związane z modernizacją budynków miejskich placówek oświatowych dotyczą remontów dachów. Prace przy wymianie dachu placówki rozpoczęły się już w Szkole Podstawowej nr 30. Wymienione będzie całe pokrycie dachowe oraz świetliki dachowe. Nowe będą rynny i instalacja odgromowa, a także obróbki blacharskie kominów i murków przeciwogniowych. Inwestycja kosztować będzie ponad 2,6 mln zł, a wszystkie prace powinny zakończyć się do 30 listopada br.

Remontowany będzie również dach budynku Miejskiego Przedszkola nr 8. Tu wymienione zostanie pełne deskowanie oraz częściowo elementy konstrukcyjne dachu, które dodatkowo zostaną zabezpieczone przeciwgrzybicznie i ognioochronnie. Po remoncie stropodach będzie ocieplony wełną mineralną. W ramach prac wymienione będą rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie kominów, które będą wykonane z blachy tytanowo–cynkowej. Koszt tych prac zamknie się w kwocie ok. 440 tys. zł. Kolejna tego typu inwestycja dotyczy remont dachu i dylatacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8. W przypadku tego zadania trwają jeszcze procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.

W kilku placówkach oświatowych prowadzone będą roboty związane z usuwaniem szkód górniczych. Zaplanowano je m.in. w Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej, Szkole Podstawowej nr 13, Szkole Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 oraz Miejskim Przedszkolu nr 24.

Jedną z większych inwestycji jest także modernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie wewnętrzna instalacja elektryczna, wymienione zostaną okna i drzwi oraz wykonana zostanie nowa warstwa pokrycia dachowego. Budynek zostanie także docieplony. Koszt prac wyniesie 2,8 mln zł, z czego zdecydowana większość pochodzić będzie z dofinansowania: 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz 0,8 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności.

W te wakacje w rudzkich szkołach i przedszkolach prowadzone będą także mniejsze remonty. I tak m.in. w Szkole Podstawowej nr 22 przewidziano malowanie korytarzy oraz malowanie sal, a także malowanie jadalni oraz doposażenie kuchni i stołówki, natomiast w Szkole Podstawowej nr 23 zostanie m.in. wyremontowana instalacja hydrantowa oraz system oddymiania klatek schodowych, co stanowi realizację obowiązków związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ponadto w tej szkole zostaną odświeżone ściany korytarzy i główne wejście do szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano malowanie sal, wymianę wykładzin oraz wymianę oświetlenia na ledowe. Tu także nastąpi wymiana wyposażenia na nowe, w tym m.in. stolików i krzeseł dla uczniów. Ponadto w dwóch salach lekcyjnych wymienione będą drzwi wejściowe wraz z ościeżnicami. Wymianę oświetlenia na ledowe, oszczędne zaplanowano na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

W Miejskim Przedszkolu nr 35 zaplanowano remont sali przedszkolnej, malowanie oraz montaż nowych mebli, a także remont korytarzy, który jest konieczny po modernizacji rozdzielni elektrycznych.

KOMENTARZE