Park Ślůnski, coby wiedzieć kaj co je, a kaj co idzie robić, przirychtowoł szpecjalno landkarta. Dziynka tymu bydzie tyż szło planirować uozwijanie przestrzyni we tym nojsrogszym u nos parku.

 

5 decymbro fajrowany je Miyndzynacjůnalny Dziyń Wolůntariatu. Skiż tego we roztolicznych sztadach bajslowane sům roztomajte Gale a Fajery, we kerych docynio sie cołko robota tych, kerzi swůj czas poświyncajům inkszym.

 

Teroźny Sztad Prezydynt Bytůnio Damian Bartyla uostowajům na stanowisku, bo chocioż na poczůntku decymbro mielimy skiż tego referyndům, to bůła za nisko frekwyncjo, coby bůło łůne wożne.

 

4. decymbro, jak kożdego roka na Ślůnsku fajruje sie Barbůrka. Je to niýôbyczno ôkazjo dlo nos, coby spůmnieć sie, jako trudno robota je na grubie a dlo grubiorzy, coby můgli fajrować nostympny rok szczynśliwie przerobiůny na dole.

 

Juże nostympny roz sbajslowany uostoł tref, na kerym trefili sie ludzie, co dziołajům, pomogajům a chcům pomiyniać tyn świot. Idzie pedzieć lokalne bohatyry społyczności. Werci sie posuchać choć niýkerych s nich, coby czosym pomiynić swoje życie na lepsze.