Władze Rudy Śląskiej dokapitalizują dwie miejskie spółki. Dzięki tym pieniądzom Szpital Miejski przeprowadzi remonty i zakupi sprzęt medyczny, a MPGM TBS wykona dokumentację budowy mieszkań oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Uchwały w tych sprawach podjęła dziś Rada Miasta. Spółki otrzymają odpowiednio 6 mln zł i 1 mln zł. Z tego tytułu miasto planuje zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 50 milionów złotych. Zadłużenie miasta wzrośnie do 392 milionów złotych.

- W obu przypadkach jesteśmy jako miasto jedynym właścicielem spółek i dbamy o to, żeby realizowały swoje zadania na odpowiednim poziomie – podkreśla prezydent Michał Pierończyk, który przedłożył radnym projekty odpowiednich uchwał. – Zarówno służba zdrowia, jak i sprawy mieszkaniowe to dziedziny, które wymagają dużych nakładów finansowych – dodaje.

Kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. zostanie podniesiony o 6 mln zł. – Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów niezbędnych remontów. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy modernizacji trzeciego i czwartego piętra w budynku A przy ul. Lipa, gdzie znajduje się Oddział Perinatologii, Ginekologii i Położnictwa, która znacznie poprawi komfort leczenia pacjentek oraz umożliwi realizację nowych procedur medycznych – informuje Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych.

Dodatkowo środki z dokapitalizowania umożliwią zakup nowego sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala, m.in. aparatów do USG, elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwiękowej i elektroterapii, RTG, kriochirurgii, EKG czy fetoskopii, aparatu oct oraz lampy szczelinowej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wyniesie 1 mln zł. – W ten sposób sfinansowane zostanie opracowanie koncepcji i pełnej dokumentacji technicznej budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże – mówi Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. – Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie wniesionym aportem przez miasto – przypomina. W planach jest budowa około 150 mieszkań, która ma się zakończyć w 2026 roku.

Ponadto wniesione środki zostaną przeznaczone jako wkład własny na realizację inwestycji w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. MPGM TBS przyznane zostały środki w kwocie ponad 274 tys. zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej przy ul. Janasa 13a i Osiedlowej 6 oraz budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem pompy ciepła w siedzibie spółki przy ul. 1 Maja 218. Dodatkowo projekt obejmuje modernizację kotłowni gazowej w budynku przy ul. 1 Maja 218 poprzez montaż powietrznej pompy ciepła pozwalając wykorzystać odnawialne źródła energii do ogrzewania budynku. Wkład własny wynosi prawie 448 tys. zł.

KOMENTARZE