Ruda Śląska przeznaczy 570 tysięcy złotych na zmodernizowanie szkolnych pracowni do nauki zawodu oraz wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Wkrótce metamorfozę przejdą sale lekcyjne w zespołach szkół nr 1,2 oraz 5. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych.

- Od 2015 roku ze środków unijnych pozyskaliśmy dla szkół ponadpodstawowych przeszło 15 mln zł - około 3 mln zł na licea ogólnokształcące i 12 mln na szkolnictwo zawodowe. Z tych pieniędzy zmodernizowaliśmy m.in. pracownie do nauki zawodu w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt o nazwie „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” przewiduje modernizację i wyposażenie ośmiu pracowni do nauki zawodu. Miasto otrzymało na ten cel łącznie 1,5 mln zł unijnej dotacji. W rozstrzygniętym właśnie przetargu wyłoniono wykonawcę na wyposażenie sześciu z nich.

Pracownia rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 1 wzbogaci się o 16 zestawów komputerowych, tablicę multimedialną, ploter drukujący i inne urządzenia peryferyjne. - Zakupiony sprzęt nie tylko służyć będzie młodzieży uczącej się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, ale także będzie dużym wzbogaceniem bazy informatycznej szkoły i pozwoli na realizację części zajęć z informatyki – wyjaśnia Paweł Ciepliński, dyrektor szkoły. Placówka wzbogaci się jeszcze o nowy sprzęt w pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Procedury przetargowe w tej sprawie będą realizowane w tym roku.

W Zespole Szkół nr 2 w ramach projektu zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt zostaną pracownie: biznesu, reklamy i gastronomiczno–hotelarska. W pracowni biznesu znajdą się m.in.: komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie, urządzenie wielofunkcyjne z telefaksem, projektor multimedialny, kserokopiarka, drukarka laserowa, a także urządzenia techniki biurowej, tj.: niszczarka czy bindownica. Z kolei pracownia reklamy zostanie wyposażona w komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie, ploter tnący, projektor multimedialny, drukarki oraz aparaty cyfrowe. W pracowni gastronomiczno–hotelarskiej znajdzie się natomiast nowoczesne stanowisko komputerowe ucznia w recepcji hotelowej. Projekt zakłada również malowanie pracowni oraz zakup nowych mebli.

- Kształcenie praktyczne realizowane jest częściowo u pracodawców w rzeczywistych warunkach zawodowych, jednak znaczna część godzin realizowana jest w szkole, w pracowniach zawodowych. Istotną kwestią jest tu połączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną. I właśnie dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie dają taką możliwość – wyjaśnia Lidia Spólny, dyrektor szkoły. - W trakcie kształcenia uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje w zawodzie, dlatego bardzo ważne jest uczenie się zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach – dodaje. Z efektów projektu korzystać będą zarówno uczniowie technikum, jak i szkoły branżowej.

Z kolei w Zespole Szkół nr 5 planowana jest modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej. - W ramach projektu w ubiegłym roku zakupiliśmy już 14 zestawów komputerowych – mówi Iwona Kania, dyrektor szkoły. Pracownia informatyczna zostanie doposażona w drukarkę laserową, projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym, a także serwerownię z wyposażeniem. Ponadto znajdzie się tam 14 stanowisk do projektowania i wykonania lokalnych sieci komputerowych, 14 stanowisk do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, a także 4 analizatory sieciowe z funkcją testera okablowania sieciowego.

Do pracowni grafiki zostanie zakupionych m.in. 14 zestawów komputerowych z systemami operacyjnymi, drukarka laserowa, urządzenie do drukowania wielkoformatowego, laminator rolowy, 2 zestawy fotograficzne, projektor multimedialny oraz tablety graficzne.

W ramach projektu przeprowadzono już remont pomieszczeń pod te pracownie. M.in. wymieniono okna, drzwi, posadzki, pomalowano pomieszczenia, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, jak również zamontowano klimatyzację.

KOMENTARZE