Harcerze przebywając na obozie mają okazję nie tylko ciekawie spędzić czas, ale także przyczynić się do polepszenia stanu środowiska. W tym celu wodniacy posprzątali jezioro goczałkowickie. Za to podziękował im prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Zajmuje się on wychowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Nie bez znaczenia pozostaje także taki aspekt jak troska o środowisko. Dlatego właśnie harcerze ze Śląska czynnie włączyli się w sprzątanie jeziora goczałkowickiego. Akwen, którym zarządza Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów jest największym tego typu w południowej Polsce i zapewnia mieszkańcom Śląska wodę pitną. By zadbać o jej jakość harcerze i przedsiębiorstwo zawiązali współpracę.

Media

KOMENTARZE