W Katowicach trwały dziś obrady komisji konkursowej, która wyłonić miała osoby, jakie wezmą udział w finale pierwszej olimpiady wiedzy na temat Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

 

Mieli 24 godziny, by odpowiedzieć na kilka pyta związanych z działalnością Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Cel konkursu – to przede wszystkim promocja przedsiębiorstwa.

 

Pytania były różne, a całość składała się z dwóch części. Były pytania bardzo konkretne, były też takie które sprawdzały kreatywność. Wszystkie trafiły do komisji konkursowej. Zanim jednak w formie papierowej pochylili się nad odpowiedziami uczestników jurorzy, dużo pracy było przed Maciejem Surowcem, który całość koordynował od strony technicznej.

W załączniku protokół z obrad w załączniku.

 

Media

KOMENTARZE