Po raz kolejny obradował w maju Sejmik Śląski. W czasie sesji dokonano między innymi zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa śląskiego na lata 2024-2035 oraz tegorocznym budżecie. Finansowo region jest w dobrej kondycji i przygotowuje się do wydatkowania kolejnych środków z KPO.

Do porządku obrad włączono dwie uchwały – pierwszą w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosiła radna Ewa Chmielorz, a jej treść w formie oświadczenia dotyczyła kwestii związanej z budową Kolei Dużych Prędkości prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Druga uchwała zgłoszona przez radną Urszulę Koszutską miała formę apelu skierowanego do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie działań dotyczących podpisania ustawy o uznanie języka śląskiego za język regionalny.

W czasie obrad podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bytom z przeznaczeniem na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku w kopalni Bobrek w marcu tego roku.

Z Sejmikiem oficjalnie pożegnała się radna Katarzyna Stachowicz, która objęła mandat posłanki na Sejm RP.

Na sesji wybrano również nowy skład kilku komisji oraz powołano do życia komisję doraźną ds. projektów rządowych, której przewodniczyć będzie radna Chmielorz.

KOMENTARZE