409 wyjazdów do gaszenia pożarów, 1102 interwencje przy miejscowych zagrożeniach oraz 124 wezwania do fałszywych alarmów – tak w skrócie wyglądała praca rudzkich strażaków w 2022 r. Podczas odprawy rocznej zaprezentowana została ocena działalności oraz wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo–gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

- Pożary w roku 2022 stanowiły 25 procent, miejscowe zagrożenia 67,4, a alarmy fałszywe 7,6 procent ogółu zdarzeń likwidowanych przez jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP w Rudzie Śląskiej. W stosunku do poprzedniego roku w 2022 roku odnotowaliśmy niewielki wzrost pożarów oraz spadek liczby miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych – informuje Andrzej Małysiak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Niestety, nastąpił niewielki wzrost interwencji związanych z zagrożeniem spowodowanym przez tlenek węgla oraz usuwaniem jego skutków. W minionym roku odnotowaliśmy 146 takich interwencji, a dla porównania w 2021 roku było ich 141, a 103 w 2020 roku – dodaje.

W ubiegłym roku rudzka straż pożarna przeprowadziła w sumie 1635 interwencji (z czego 409 to pożary, 1102 miejscowe zagrożenia, 124 fałszywe alarmy). Najwięcej interwencji, jeśli chodzi o pożary, odnotowano w marcu, kwietniu i maju, co miało związek z pożarami traw w tym okresie. Warto wspomnieć, że aż 107 razy podczas interwencji Państwową Straż Pożarną w Rudzie Śląskiej wspierała rudzka Ochotnicza Straż Pożarna.

W roku 2022 wzrosła z kolei liczba interwencji związanych z działaniem tlenku węgla oraz usuwaniem jego skutków. W sumie takich interwencji straż pożarna przeprowadziła w ubiegłym roku 146, czyli o 5 więcej niż w 2021 roku, ale mniej niż na przykład w 2019 i 2018 roku (wtedy było ich kolejno 152 i 164). Najmniej interwencji dotyczących tlenku węgla było w 2020 roku – 103. Jeśli chodzi o osoby poszkodowane w wyniku działania tlenku węgla, to w 2022 roku ucierpiało 15 dorosłych i 11 dzieci. Nie było żadnej ofiary śmiertelnej, tak samo jak w 2021 roku, gdzie poszkodowanych zostało 16 osób dorosłych i 4 dzieci.

- W związku z interwencjami związanymi z tlenkiem węgla nasze działania polegają na wykonaniu pomiarów stężeń CO, przewietrzeniu, wyłączeniu instalacji z eksploatacji oraz przekazaniu informacji do właściciela bądź zarządcy nieruchomości, aby instalacja i urządzenia zostały doprowadzone do prawidłowego stanu. Apelujemy również, żeby montować czujniki wykrywające tzw. czad, ponieważ mogą one uratować życie – tłumaczy komendant rudzkiej straży pożarnej.

Rudzcy strażacy interweniują także podczas zdarzeń drogowych, m.in. na Drogowej Trasie Średnicowej oraz autostradzie A4, gdzie strażacy interweniowali w sumie w 2022 roku 61 razy. W zdarzeniach tych nikt nie zginął.

Innymi zadaniami Państwowej Straży Pożarnej są też kontrole przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, czego efektem było przeprowadzenie 120 kontroli, w tym 81 kontroli podstawowych i 39 sprawdzających. W trakcie wspomnianych  działań stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: warunków techniczno-budowlanych, warunków ewakuacji, wyposażenia obiektów w sprzęt i urządzenia gaśnicze, instalacji technicznych obiektów, zaopatrzenia wodnego, dojazdu pożarowego oraz innych nieprawidłowości, takich jak brak instrukcji, oznakowani, opracowań. Podczas kontroli obiektów strażacy nie stwierdzili nieprawidłowości klasyfikujących budynek jako zagrażający życiu.

Ważnym aspektem działalności rudzkiej PSP są również akcje związane z profilaktyką pożarową, zajęcia edukacyjne przedstawiające m.in. sposoby zapobiegania zagrożeniom, pogadanki i spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, a także z administratorami i zarządcami budynków mieszkalnych. W 2022 roku strażacy z Rudy Śląskiej zorganizowali i przeprowadzili 30 pokazów oraz pogadanek. W ramach działań profilaktycznych prowadzone były kampanie społeczne: „Stop pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, „Bezpieczne wakacje”, przekazywanie czujek tlenku węgla dla mieszkańców w czasie działań ratowniczo-gaśniczych.

W Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej w roku 2022 pracowało 97 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników cywilnych, z czego w komendzie – 17 strażaków i 3 pracowników cywilnych, a w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Wirku i Orzegowie zatrudnionych było po 40 funkcjonariuszy. Ogółem z rudzkiej straży pożarnej pracuje 16 oficerów, 27 aspirantów, 42 podoficerów oraz 12 szeregowców.

W 2022 roku rudzka straż pożarna zakupiła trzy samochody gaśnicze. Jeden z nich kosztował prawie 1 mln 128 tys. zł (zakup sfinansowany ze środków budżetu państwa), a na drugi przeznaczono ponad 1 mln 323 tys. zł (zakup sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Wsparcia PSP). Trzeci z zakupionych pojazdów kosztował przeszło 148 tys. zł. W sumie rudzcy strażacy posiadają 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Przypomnijmy, w lutym br. podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej strażnicy dla rudzkich strażaków. Nowa siedziba rudzkiej Straży Pożarnej gotowa ma być na koniec 2023 roku, a koszt wszystkich robót budowlanych ma wynieść prawie 40 mln zł. Pierwsze prace rozpoczęły się jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Nowa siedziba znajdować się będzie przy ul. Niedurnego w rejonie kopalni Pokój. Rozpoczęta inwestycja przewiduje budowę nowej komendy, w której znajdą się m.in.: 18 stanowisk garażowych dla wozów strażackich, część biurowa, sale szkoleniowe, sala sztabowa, a także salka edukacyjna „Ognik”, służąca do spotkań z dziećmi w wieku szkolnym. Powstanie też zaplecze logistyczne ze sprzętem. Budynek będzie dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Obiekt zostanie wyposażony w instalacje: elektryczne wysokoprądowe i niskoprądowe, wodną, kanalizacyjną sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ładowania pojazdów elektrycznych oraz fotowoltaiczną.

KOMENTARZE