Kolejna droga gruntowa w Rudzie Śląskiej zostanie zmodernizowana. Najnowsza tego typu miejska inwestycja realizowana będzie w dzielnicy Ruda i obejmować będzie kompleksową przebudowę 150-metrowej ul. Żeleńskiego. W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, oświetlenie uliczne oraz nowa jezdnia z kostki betonowej. Koszt robót wyniesie ponad 800 tys. zł, a całość ma być gotowa do połowy września.

Przebudowa ul. Żeleńskiego będzie kolejną inwestycją drogową, która realizowana będzie w dzielnicy Ruda. Obecnie trwa tam przebudowa ul. Wolności oraz prowadzona w ramach tego zadania przebudowa kanalizacji przy ul. Starowiejskiej. Na ukończeniu są natomiast prace związane z przebudową ul. Janasa.

- Mnogość tych wszystkich robót jest na pewno uciążliwa dla mieszkańców, ale już niebawem będzie można zobaczyć końcowy ich efekt. W ten sposób w jednym czasie zmodernizowany zostanie praktycznie cały kwartał ulic w rejonie ul. Janasa, a przebudowa ul. Żeleńskiego będzie tego zwieńczeniem - podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Jeśli chodzi o same prace przy przebudowie ul. Żeleńskiego, to nie powinny wpłynąć znacząco na organizację ruchu w tej części miasta. W trakcie prowadzenia robót występować będą utrudnienia, ale będą one dotyczyć przede wszystkim dojazdu do posesji znajdujących się przy tej ulicy. Wykonawca, któremu właśnie przekazano teren budowy, w przypadku sprzyjających warunków pogodowych jeszcze w lutym zamierza rozpocząć prace. W pierwszej kolejności realizowane będą roboty związane z budową kanalizacji. Całość inwestycji ukończona ma być do połowy września.

Przebudowa ul. Żeleńskiego obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego. Wykonana zostanie też nowa jezdnia z kostki betonowej. Koszt robót budowlanych wyniesie ponad 800 tys. zł.

 

KOMENTARZE