Trwa przebudowa ulicy Węglowej w Bytomiu. Inwestycja warta ponad 2 miliony złotych umożliwi dojazd do pobliskich terenów inwestycyjnych. 

Warta ponad 2,3 mln zł przebudowa ulicy Węglowej nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy kierowców, ale umożliwi także dojazd do znajdujących się przy niej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Prace realizowane na 500-metrowym odcinku ul. Węglowej realizowane są zgodnie z harmonogramem, a wykonawca - firma COLAS Polska Sp. z o.o. już wykonała miejsca parkingowe, podbudowę jezdni, krawężniki i obrzeża, a także kanał technologiczny oraz zabudowę fundamentów pod oświetlenie uliczne.

- Przebudowa ul. Węglowej jest efektem zawartego porozumienia z firmą GTB Metropolis Sp. z o.o., w ramach którego miasto przebudowuje drogę, zaś firma GTB Metropolis przygotowuje nieruchomości przy ul. Węglowej dla przyszłych inwestorów - mówi zastępca prezydenta Michał Bieda.

Zgodnie z zawartą umową, firma COLAS Polska Sp. z o.o. oprócz robót drogowych, wykona także elementy odwodnienia drogi, oświetlenie uliczne oraz przebuduje linie kabli teletechnicznych, ciąg pieszo-rowerowy, kanał technologiczny, a także sygnalizację świetlną. Po zrealizowaniu budowy miejsc parkingowych, wykonaniu podbudowy jezdni, krawężników i obrzeży, kanału technologicznego oraz zabudowy fundamentów pod oświetlenie uliczne, wykonawca rozpoczął układanie mieszanek mineralno-bitumicznych na jezdni, zaś pod koniec maja przystąpi do układania nawierzchni chodników oraz ścieżki rowerowej.

 

KOMENTARZE