20 września w siedzibie Stacji Biblioteka (ul. Dworcowa 33) odbędzie się konferencja metodyczna nauczycieli regionalistów pt. „Kopalnia pomysłów”. Miłośnicy i pasjonaci regionu spotkają się, by omówić miejski program edukacji regionalnej oraz określić wspólne kierunki dalszych działań edukacyjnych.

- Konferencję regionalistów organizujemy z uwagi na wyzwania edukacyjne, które czekają na nas w najbliższym, czasie, a także przede wszystkim ze względu na potrzebę kształcenia kolejnych pokoleń w duchu poszanowania wartości i tradycji regionu – podkreśla Anna Morajko-Fornal, regionalistka, nauczyciel języka polskiego w II LO w Rudzie Śląskiej. – To nie tylko integracja nauczycieli tego kierunku, których jest w naszym mieście sporo, to też możliwość poznania partnerów w edukacji regionalnej – dodaje.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni nie tylko nauczyciele, ale także lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele różnych środowisk, dla których wiedza o regionie ma istotne znaczenie. – Mogę śmiało powiedzieć, że Ruda Śląska jest liderem w edukacji regionalnej – zaznacza wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Mamy tak bogatą historię i tak wspaniałe dziedzictwo kulturalne, że zaszczepienie w młodzieży miłości do Małej Ojczyzny jest wręcz naszym obowiązkiem - dodaje.

Ruda Śląska jest jednym z pionierów w zakresie edukacji regionalnej. W 2011 roku powstała tu pierwsza w regionie klasa regionalna. Ponadto Miasto dofinansowało nauczycielom udział w studiach podyplomowych z zakresu wiedzy o regionie, dzięki czemu edukację prowadzi wykwalifikowana kadra.

Program spotkania:

11:00 – 11:15: Przywitanie gości i uczestników konferencji.

11:15 – 12:15: Wystąpienia zaproszonych gości.

12:15 – 12:45: Przerwa, spacer po Stacji Biblioteka.

13:00 – 13:40: Propozycje krótkich warsztatów tematycznych.

13:45 – 14:30: Wnioski do dyskusji, zamknięcie konferencji.

KOMENTARZE