Władze Rudy Śląskiej ogłosiły przetarg na przedostatni etap budowy trasy N-S, która ma połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Wartość obecnego projektu to 113 milionów złotych. Końcowy etap całej inwestycji został podzielony na dwa etapy. Miasto czeka na potwierdzenie otrzymania dofinansowania na ten cel z Unii Europejskiej. 

- Trasa N-S to nasz kluczowy projekt drogowy. Mam nadzieję, że w nowej, podzielonej na dwa etapy formule, uda się doprowadzić go do finału – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – To także jedna z inwestycji, które nie byłyby możliwe bez unijnego dofinansowania. Przed podziałem na dwa etapy przyznano nam środki na ten odcinek, a z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że wparcie z UE zostanie utrzymane – dodaje.

Do połączenia trasą N-S autostrady A4 i DTŚ konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul.1 Maja. - Pierwszy etap inwestycji, na który ogłosiliśmy dziś przetarg, obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Wybudowany zostanie odcinek trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. - Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów.

Oferty składać można do 12 stycznia 2021 roku. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 113 mln zł brutto, a planowany termin jej zakończenia to czwarty kwartał 2023 r.

Przypomnijmy, że przetarg na wykonanie odcinka trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 w jednym etapie został unieważniony w październiku 2019 roku, ponieważ najtańsza oferta, która została złożona, przekroczyła o ponad 106 mln zł koszt wynikający z projektu i kosztorysu inwestorskiego. W tej sytuacji podjęta została decyzja o podziale zadania na dwa odcinki, co wymagało zmian w projekcie oraz uruchomienia dodatkowych procedur formalno-prawnych. Etapy zostały wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i technicznym.

Na budowę tego odcinka miasto pozyskało 110 mln zł ze środków Unii Europejskiej. – Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. Mamy telefoniczną informację z Urzędu Marszałkowskiego, że przebiegła ona pozytywnie – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Koszty kwalifikowane pierwszego etapu to około 100 mln zł, dofinansowanie miałoby wynieść 85% tej kwoty. Czekamy na oficjalne potwierdzenie utrzymania unijnego wsparcia – dodaje.

 

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

KOMENTARZE