Od 1 października mieszkańcy Rudy Śląskiej zapłacą więcej za wodę oraz ścieki. Podwyżka zostanie wprowadzona zgodnie z harmonogramem, który został ustalony przed rokiem. Za metr szcześcienny wody będziemy płacić 5,63 zł, a odprowadzanie nieczystości 9,59 zł. W sumie podwyżka wyniesie 62 grosze.

- W latach 2015–2018 opłata za wodę i ścieki była praktycznie niezmienna. W tym okresie zwiększyła się tylko o 1 grosz. Przyjęta w ubiegłym roku trzyletnia taryfa musiała uwzględniać wzrost kosztów zakupu materiałów i usług, wynagrodzeń, a także energii elektrycznej i gazu – powiedział Grzegorz Rybka, prezes PWiK Sp. z o.o.

W przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej jednym z najważniejszych czynników decydującym o wysokości taryfy jest stawka zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Kolejne pozycje, które mają wpływ na taryfę, to: amortyzacja, wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa, zakup materiałów eksploatacyjnych, a także zakup energii czy usług związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Rudzianie od 5 października 2020 r. do 4 października 2021 r. za wodę i ścieki będą płacić łącznie 15,22 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m³ wody wyniesie 5,63 zł (do tej pory 5,53 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 9,59 zł (do tej pory 9,27 zł). W kolejnym roku taryfowym, od 5 października 2021 r. do 4 października 2022 r. 1 m³ wody kosztować będzie 5,76 zł brutto, natomiast ścieki 9,88 zł brutto za 1 m³.

Wysokość poszczególnych opłat abonamentowych została ustalona na cały okres obowiązywania taryfy. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 5,24 zł brutto. Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 6,37 zł brutto.

KOMENTARZE