Komisja Skarg Wniosków i Petycji w ramach rudzkiej rady miasta utworzona została w listopadzie ubiegłego roku. I chociaż komisja jest nowa, to już od początku jej powstania było wiadomo, że radni należący do niej będą mieli pełne ręce roboty.

 

Wnioski oraz skargi do Rady Miasta stale wpływają. Ostatnia sesja rady miasta została zwołana właśnie w celu bliższego przyjrzenia się zażaleniom mieszkańców. Komisja ma bardzo często twardy orzech do zgryzienia, ponieważ nie wszystkie sprawy mogą być rozpatrywane przez radnych. Jakie skargi na pewno zostaną rozpatrzone przez nową komisję? W skład komisji Skarg Wniosków i Petycji wchodzą następujący radni: Dorota Tobiszowska – Przewodnicząca, Andrzej Stania – Wiceprzewodniczący, Ewa Chmielewska, Krzysztof Rodzoch, Wioletta Tkocz oraz Dariusz Wesoły.

 

Media

KOMENTARZE