Choć stosunki pomiędzy Polakami i Niemcami są często polem do żartów i kreowania nowych stereotypów młode pokolenia starają się zacieśnić współpracę pomiędzy sąsiednimi narodami. Cieniem na relacjach polsko-niemieckich najczęściej kładzie się historia. Dlatego ważne jest, aby na prawdzie budować wspólną przyszłość. Wymiana uczniów jest jednym ze sposobów na stworzenie porozumienia ponad podziałami. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka przyjęli swoich rówieśników z niemieckiego Eschweiler w ramach odbywającej się od lat wymiany uczniów.

Media

KOMENTARZE