Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję środowiskową zastępcy prezydenta miasta w sprawie budowy spalarni w Rudzie Śląskiej.

 

Decyzję podjęto po złożeniu skargi przez Stowarzyszenie Rudzianie Razem a także Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Kolegium domaga się przede wszystkim precyzyjnego określenia zasięgu oddziaływania inwestycji. W uzasadnieniu SKO czytamy, iż postępowanie ma zostać przeprowadzone od nowa z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych stron, które będą miały możliwość czynnego udziału w postępowaniu. Z kolei materiał dowodowy w sprawie powinien zostać zebrany w całości i poddany gruntownej ocenie. Do tej pory, zdaniem kolegium, te warunki nie zostały spełnione.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej mają również wątpliwości, czy spalarnia przyniesie jakiekolwiek korzyści miastu. Władze miasta wskazują, że orzecznictwo w tego typu sprawach jest różne, i choć mają szereg wątpliwości będą działały w zgodzie z postanowieniami SKO.

Przeciąganie liny między władzami miasta i stowarzyszeniem trwa w najlepsze. Kluczowe jest jednak, aby obie strony nie zapomniały o istocie całej sprawy, czyli ochronie środowiska naturalnego.

 

Media

KOMENTARZE