Było wiele pytań oraz wiele odpowiedzi.

 Wszystkie te pytanie były kierowane do Kornela Morawieckiego, marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji, który odwiedził miasto Bytom w jednym celu. Przedstawienie kandydatów to nie jedyny cel wizyty Morawieckiego w Bytomiu. Najwięcej pytań na sali dotyczyło górnictwa i planów względem gospodarki oraz przemysłu na śląsku. Morawiecki senior co do jednego był zgodny, że teraz jest odpowiedni czas na to, by powrócić do mądrej polityki energetycznej w Polsce. Kornel Morawiecki podczas wizyty na śląsku wygłosił również wykład w sali sesyjnej bytomskiego urzędu. Tematem wykładów była droga do wolności oraz nowoczesny patriotyzm.

Media

KOMENTARZE