VII Kongres Ruchu Autonomii Śląska odbył się w sobotę, 5 marca w Katowicach. Pierwszy otwarty dla dziennikarzy kongres to przede wszystkim przedstawienie propozycji zmian w polskiej konstytucji.

5 marca w Katowicach odbył się VII Kongres Ruchu Autonomii Śląska. W Sali Sejmu Śląskiego oprócz delegatów z województwa śląskiego i opolskiego pojawili się śląscy politycy. Kongres tym ważniejszy, że oprócz wyboru nowych władz dyskutowano nad planami zmiany konstytucji.

Zakładane zmiany w przygotowanym przez dr Małgorzatę Myśliwiec projekcie dotyczą przede wszystkim uznania że Polska jest państwem regionalnym a nie jednolitym. Zmiana art. 3 Konstytucji RP pozwalałaby walczyć o autonomie nie tylko mieszkańcom Górnego Śląska lecz także innym regionom. Konstrukcja państwa zgodnie z proponowanymi zmianami opierałaby się na autonomicznych gminach, powiatach i województwach.

RAŚ proponuje także zmiany w funkcjonowaniu senatu. Zgodnie z propozycją w senacie powinien być reprezentowany każdy region, a liczba senatorów uzależniona byłaby od liczebności województw.

Zaproponowano także powołanie specjalnego funduszu inwestycyjnego, który za zadanie miałby uzupełnić zasadę autonomii finansowej regionu w taki sposób, aby wyrównać szanse regionów słabszych.

Prócz przedstawienia propozycji zmian delegaci wybrali nowy zarząd ruchu. Przewodniczącym na kolejna kadencję wybrany został Jerzy Gorzelik stosunkiem głosów 118 za do 2 przeciwnych. Jak podkreślają politolodzy, Ruch Autonomii Śląska staje się co raz bardziej nowoczesną organizacją.

Podczas kongresu nie były głosowane poprawki statutu RAŚ. W terminie 90 dni ma się zebrać Kongres nadzwyczajny, wyłącznie w tym celu.

KOMENTARZE