Już po raz dziesiąty przyznane zostaną nagrody za najpiękniejsze zieleńce przydomowe. Konkurs dla swoich mieszkańców organizuje Administracja nr 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1498 kilometrów – taki dystans pokonają Ci, którzy zdecydują się wziąć udział w XXI Pokojowej Sztafecie Biegowej. Sztafecie wyjątkowej. Biegaczy bowiem można obserwować i monitorować. Pokonają oni dystans dzielący Rudę Śląską od Watykanu, biegając po rudzkim rynku.

Trzy świąteczne dni dla większości minęły zbyt szybko. Uczestniczyliśmy w nabożeństwach kościelnych, spotykaliśmy się z rodziną. My sprawdzamy czy święta dla wszystkich były bezpieczne.

Śląscy policjanci w związku ze zbliżającym się długim weekendem, na drogach naszego województwa, przeprowadzą działania pod kryptonimem “BEZPIECZNY WEEKEND”. Akcja będzie trwać od godziny 14.00 w piątek 22 kwietnia do godziny 22.00 w poniedziałek 25 kwietnia oraz od 29 kwietnia do 3 maja. W okresie tym na głównych szlakach komunikacyjnych, a w szczególności w kierunku miejscowości turystycznych, należy spodziewać się zwiększonej liczby uczestników ruchu drogowego.

Źródło: KWP w Katowicach

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Tego dnia kościół katolicki wspomina Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami oraz ustanowienie dwóch nierozerwalnych ze sobą sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa.