12 lipca w samo południe zakończą pracę kasy Urzędu Miasta Ruda Śląska. Od tego momentu opłaty będzie można regulować przelewem bankowym, na poczcie lub w przypadku części z nich korzystając z urzędowych opłatomatów lub aplikacji mObywatel i BLIKa.

- Z funkcjonowaniem kas wiążą się spore wydatki. Tymczasem z roku na rok maleje liczba dokonywanych w nich transakcji. W 2023 roku było ich o ponad 40% mniej niż pięć lat wcześniej – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta. – Pomieszczenia, w których mieściły się kasy, wykorzystamy na poprawę komfortu obsługi osób załatwiających sprawy w Wydziale Komunikacji – dodaje.

Jeszcze w 2018 r. kasy Urzędu Miasta obsłużyły 111 248 transakcji, w tym 100 458 gotówkowych
i 10 790 bezgotówkowych. W kolejnych latach ogólna liczba transakcji systematycznie się zmniejszała, by w 2023 r. osiągnąć 64 280, w tym 35 359 gotówkowych i 28 921 bezgotówkowych.

Za mniejszą liczbą transakcji nie idą niestety niższe koszty działania kas. Przeciwnie, można się spodziewać znacznego ich wzrostu. Jednocześnie przybywa możliwości uregulowania urzędowych należności bez wychodzenia z domu. W przypadku podatku od nieruchomości oraz „opłaty śmieciowej” w Rudzie Śląskiej jest to nie tylko przelew w bankowości elektronicznej, ale także płatność popularnym BLIKiem za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

W tej sytuacji podjęta została decyzja o likwidacji punktu kasowego. Zajmowane przez niego pomieszczenia zostaną wykorzystane na potrzeby Wydziału Komunikacji, który również znajduje się na parterze głównego budynku Urzędu Miasta, dzięki czemu poprawi się komfort obsługi. Osoby obsługujące kasy zostaną przydzielone do innych zadań, zwiększając efektywność ich realizacji.

Podatki i opłaty lokalne najłatwiej będzie uregulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Można również odwiedzić placówkę bankową lub pocztową. Nadal można będzie też dokonać opłat podczas wizyty w Urzędzie Miasta – dzięki opłatomatom przyjmującym gotówkę i płatności kartą.

Obecnie w magistracie funkcjonują dwa opłatomaty – jeden w budynku przy placu Jana Pawła II 6, drugi w budynku przy ul. Piotra Niedurnego 46. Umożliwiają one wniesienie szeregu opłat komunikacyjnych i skarbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kilku innych płatności. W związku z likwidacją kas uruchomione zostanie dodatkowe urządzenie w budynku przy placu Jana Pawła II, a katalog dostępnych płatności zostanie rozszerzony o większość tych, które dotychczas realizowane były w kasach.

W początkowym okresie po wprowadzeniu zmian osoby korzystające z opłatomatów będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie. – W Biurze Obsługi Mieszkańców dyżurować będzie pracownik, który nie tylko pomoże przy obsłudze urządzeń, ale także będzie mieć dostęp do systemów finansowych z możliwością sprawdzenia szczegółów zobowiązań – zaznacza Liliana Moskała-Zydra, sekretarz miasta.

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Ruda Śląska:

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689 - podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od posiadania psa), opłata eksploatacyjna, opłaty skarbowe

28 1050 1214 1000 0010 0119 7035 - wydawanie prawa jazdy, legitymacji instruktora i kart parkingowych, opłaty dotyczące rejestracji pojazdów, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata produktowa, licencja na przewóz (osób, rzeczy, taksówkę osobową) i egzamin TAXI, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty geodezyjne, mandaty karne kredytowe nałożone przez Straż Miejską, zakup materiałów przetargowych, dziennik budowy, wieczyste użytkowanie gruntu, najem, dzierżawa, trwały zarząd, sprzedaż (dotyczy gruntu stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska)

32 1050 1214 1000 0022 6874 3784 -  udostępnienie danych osobowych, wieczyste użytkowanie gruntu, najem, dzierżawa, trwały zarząd, sprzedaż (dotyczy gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa)

54 1050 1214 1000 0022 2877 4150 - zajęcie pasa drogowego, reklamy umieszczone w pasie drogowym

90 1050 1214 1000 0023 6920 7580 - gospodarowanie odpadami komunalnymi

Płatności można także dokonywać na indywidualne numery konta.

KOMENTARZE