Miasto Ruda Śląska wraz z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” rozpoczyna projekt „Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji”. Celem wartego ponad 3,2 mln zł przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia w Zespołach Szkół nr 1, 2, 3, 5 i 6. Projekt zostanie sfinansowany ze środków unijnych.

- Rynek pracy stale ewoluuje, stawiając nowe wymagania, szczególnie w wymiarze cyfrowym. W tej sytuacji naturalne musi być dostosowywanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb zawodowych – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za oświatę w mieście. - Innowacyjne podejście do edukacji zawodowej staje się kluczowe dla skutecznego wprowadzenia młodych ludzi w świat pracy, wymagający adaptacji do ciągłych zmian – dodaje.

W ramach projektu „Kształtowanie Zawodowych Umiejętności: Rudzki Model Edukacji”, który obejmie grupę 360 uczniów oraz 30 nauczycieli, przewidziano m.in. szkolenia zawodowe dla uczniów oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Wśród szkoleń znajdą się wzmacniające i rozszerzające obecne kształcenie, jak np. „silniki elektryczne w napędach samochodów”, „warsztaty profesjonalnej fotografii produktowej”, „kurs z pomiarów instalacji elektrycznych systemów  fotowoltaicznych”, „kurs fotografii i filmowania dronem”, „obróbka cyfrowa zdjęć i publikowanie w Internecie” itp. Dodatkowo przewidziane są kursy z obsługi programu MS Excel oraz kursy prawa jazdy.

- Jednym z filarów projektu będzie doradztwo zawodowe połączone z jobcoachingiem dla uczestników. Program ten ma na celu wspieranie uczniów w identyfikacji swoich zainteresowań oraz rozwoju umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy. Ponadto płatne staże uczniowskie zapewnią praktyczne doświadczenie zawodowe oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami i ekspertami branżowymi – podkreśla Katarzyna Wochnik, prezes Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor”.

Dostęp do najnowszych metod nauczania umożliwi nauczycielom kształcenia zawodowego nie tylko doskonalenie swoich umiejętności, ale także lepsze dopasowanie programu nauczania do bieżących potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu przewidziana jest na ponad dwa lata. Dzięki temu szkoły będą w stanie skuteczniej przygotować uczniów do wyzwań, jakie stawia przed nimi przyszłość.

Wartość projektu to 3 207 170,02 zł. Środki na jego realizację w tej właśnie kwocie przyznano z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach działania Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Warto przypomnieć, że miasto Ruda Śląska w partnerstwie z RAR „Inwestor” realizowało podobny projekt w latach 2021-2023. Szkoleniami zostało objętych wówczas ponad 300 uczniów i nauczycieli. - Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zorganizowaliśmy ponad 50 szkoleń zawodowych oraz ponad 100 płatnych staży. Dzięki temu uczniowie nie tylko wzbogacili zasób wiedzy teoretycznej, ale mieli szanse wykorzystać ją w praktyce w stażach w lokalnych zakładach pracy. Nabyte w firmach doświadczenie stało się zalążkiem wyboru konkretnego zawodu czy branży lub decyzji o kontynuacji nauki – mówi Marcin Posz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej.

KOMENTARZE