Wręczono kolejne umowy na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie śląskim. Do gmin z subregionów centralnego i zachodniego trafi łącznie ok. 8 mln zł. W uroczystym wręczeniu symbolicznych czeków przedstawicielom gmin wzięli udział członek zarządu województwa, Grzegorz Boski, wiceprzewodnicząca Sejmiku - Urszula Koszutska oraz radni Alina Bednarz i Marek Bieniek.

„Odpowiadamy w ten sposób na państwa apele, żeby ten konkurs rozstrzygać wcześniej, by było więcej czasu na realizację inwestycji. To ważne projekty, które poprawiają bezpieczeństwo i ułatwiają pracę rolnikom, ale służą także turystom, którzy odwiedzają nasz region. Gratuluję tych wniosków i trzymam kciuki za realizację” – mówił członek Zarządu Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski.

Do 6 gmin i dwóch powiatów z subregionu zachodniego trafi ponad 3,1 mln zł. Pieniądze te pozwolą na modernizację prawie 10 km dróg dojazdowych. W subregionie centralnym zrealizowanych zostanie ponad 13 km dróg w 16 gminach o łącznej wartości ok. 4,8 mln zł.

„Rozwój infrastruktury zajmuje ważne miejsce w działaniach na szczeblu regionu. Dobre drogi i komunikacja sprawiają, że województwo śląskie może się rozwijać. Nowa perspektywa unijna zapowiada się obiecująco i wierzę, że tych środków będzie więcej. Zależy nam na tym, żeby gminy mogły inwestować w infrastrukturę i poprawiać komfort życia mieszkańców” – mówiła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki pozyskiwane z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji są gromadzone przez Zarząd Województwa Śląskiego na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Środki wydatkowane są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ustawa pozwala również wykorzystać gromadzone środki na zakup sprzętu komputerowego, pomiarowego i  oprogramowania  wykorzystanego  w sprawach związanych z ochroną gruntów rolnych. To szansa, szczególnie dla starostw, które zajmują się wydawaniem decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji i ewidencjonowaniem tych gruntów, na tworzenie lepszych baz danych i bardziej przejrzystej ewidencji gruntów.

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły wnioski z 69 gmin i powiatów na ponad 100 dróg o łącznej długości ok. 83 km oraz 4 wnioski z powiatów na zakup sprzętu komputerowego i 1 wniosek na badanie gleb. W całym regionie na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 15 mln zł.

KOMENTARZE