Poznaliśmy laureatów nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w katowickim kinoteatrze Rialto. W imieniu marszałka Jakuba Chełstowskiego nagrody wyróżnionym wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Mirosław Mazur, wiceprzewodniczący Sejmiku, Stanisław Gmitruk oraz radni: Alina Bednarz, Lucyna Ekkert, Rafał Kandziora i Maria Materla.

„Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury adresowane są do środowisk kultury – twórców, animatorów, opiekunów i popularyzatorów dziedzictwa kulturowego. Ich przyznanie stało się już jedną z naszych regionalnych tradycji. To ukłon w stronę wszystkich ludzi, którzy swoją działalnością, zabierają nas w krainę łagodności. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 roku są także istotną formą wspierania i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Kultura daje nam wyjątkową okazję, by przyjrzeć się historii, tradycji i spojrzeć na nasze małe ojczyzny z różnych perspektyw. Śląskie inspiruje różnorodnością i chcemy to bogactwo kulturowe docenić i promować, nagradzając artystów związanych z regionem. To forma wyróżnienia i motywacja do dalszej pracy artystycznej, ale także dowód uznania dla twórczości, która przekracza granice administracyjne, tworzy przyjazny klimat dla rozwoju myśli i sztuki, inspiruje i otwiera nas na nowe twórcze doznania” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Nagroda artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego jest przyznawana osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie honoruje autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych. W tym roku nagrody (po 15 000 zł każda) otrzymali:

 • Przemysław Kania – za osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa,
 • Agata Kielar–Długosz – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki,
 • Janusz Siadlak – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki.

Nagroda za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz za wieloletnie osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. W tym roku wyróżnienie (po 15 000 zł każda) otrzymali:

 • Anna Paleczek-Szumlas – za osiągnięcia w dziedzinie plastyki,
 • Krzysztof Gajdka – za osiągnięcia w dziedzinie literatury,
 • Małgorzata Kiereś – za upowszechnianie kultury ludowej subregionu południowego.

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców przyznawana jest co roku osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżnienia są formą wspierania i honorowania osiągnięć młodych artystów z regionu. W tym roku po laury sięgnęli:

 • Paulina Kupczyk – za osiągnięcia w dziedzinie muzyki (nagroda 15 000 zł),
 • Aleksander Politański – za osiągnięcia w dziedzinie grafiki (nagroda 15 000 zł),
 • Piotr Wójcik – za osiągnięcia w dziedzinie filmu (nagroda 15 000 zł).

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym (z wyłączeniem muzeów) za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych. W tym roku nagrody (po 15 000 zł każda) otrzymał:

 • ks. Grzegorz Then w kategorii „Inwestor”,
 • Aleksander Harkawy w kategorii „Wykonawca”.

W trakcie uroczystości wręczono również Nagrody im. Karola Miarki. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które upowszechniając kulturę i naukę, nawiązują w swojej działalności do idei realizowanych przez jej patrona oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kultury narodowej. Nagroda jest przyznawana od 1983 roku. W tym roku nagrody (po 15 000 zł każda) odebrali:

 • Barbara Gruszka–Zych,
 • Leonard Jagoda,
 • Krzysztof Neścior.

KOMENTARZE