7 grudnia w Nowym Bytomiu dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Dotychczas rudzcy strażacy korzystali z dwóch budynków zlokalizowanych w Orzegowie oraz Wirku. 

Strażnica jest zlokalizowana przy ulicy Piotra Niedurnego na terenie o powierzchni ponad 1,2 ha. Wielkość działki i jej usytuowanie pozwala na zastąpienie dotychczas funkcjonujących dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych jedną – nowoczesną, a lokalizacja w tym miejscu zapewni dojazd do każdego miejsca w mieście w możliwie najkrótszym czasie.

Budynek ma powierzchnię użytkową około 3400 m2 i wyposażony jest w pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenie stanowiska kierowania komendanta miejskiego, zaplecze magazynowo-techniczne, pomieszczenia socjalno-bytowe jednostki ratowniczo-gaśniczej, salę szkoleniową „Ognik”, a także 18 stanowisk garażowych dla samochodów pożarniczych, co zapewni możliwość garażowania niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy samochodów i sprzętu. W nowej strażnicy służbę pełnić będzie 95 funkcjonariuszy PSP oraz 3 pracowników cywilnych.

Budynek jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wymagania ekologiczne i energetyczne, wyposażonym między innymi w instalację fotowoltaiczną pozwalającą obniżyć koszty energii elektrycznej. Jego budowa w całości została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, a jej koszt wyniósł 40 milionów złotych.

KOMENTARZE