Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska zainaugurowała XI kadencję. W jej skład weszło 21 osób. Na przewodniczącego wybrano Wojciecha Miliczka z III LO, a zastępcami zostali Sabina Bania z II LO oraz Oskar Wojtaszczyk z ZS nr 5. Sekretarzem MRM został Przemysław Karpa z ZS nr 6.

Pierwsza sesja młodych radnych rozpoczęła się od złożenia uroczystego ślubowania. Następnie radni odebrali z rąk Prezydenta Miasta Michała Pierończyka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Myszura akty ślubowania. – MRM nieprzerwanie funkcjonuje od 2002 roku. Jesteśmy jednym z pierwszych miast, które powołało Młodzieżową Radę Miasta i jesteśmy z tego dumni. Życzę Wam, żeby to doświadczenie bycia radnym zaowocowało dobrym startem w dorosłe życie i poszerzyło Wasze horyzonty – mówił Kazimierz Myszur, przewodniczący Rady Miasta. Do młodych radnych zwrócił się również prezydent Michał Pierończyk. – Gratuluję młodym radnym, zachęcam Was do współpracy i zaangażowania w sprawy miasta oraz życzę owocnych decyzji. W przyszłorocznym budżecie miasta chcemy zarezerwować dla MRM 10 000 zł. Środki te młodzież będzie mogła zagospodarować na inicjatywy w swoich szkołach – powiedział prezydent.

Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 6 kandydatów. W tajnym głosowaniu w drugiej turze zadecydowano, że ta funkcja powierzona zostanie Wojciechowi Miliczkowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczących, którymi zostali Sabina Bania z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka i Oskar Wojtaszczyk z Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej. Sekretarzem MRM został Przemysław Karpa z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska XI kadencji liczy 21 osób. Swoich przedstawicieli mają w niej: I LO im. Adama Mickiewicza, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka, III LO im. Jana Pawła II oraz IV LO im. Herberta Clarka Hoovera, a także Zespół Szkół nr 1 , Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Latoski, Zespół Szkół  nr 5 im. Jadwigi Markowej, Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika i Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej.

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska została powołana do życia w 2002 roku na podstawie uchwały Rady Miasta. Kadencja radnych MRM trwa 2 lata. Od tego roku zmienił się statut tego gremium. Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej - uczniowie szkół ponadpodstawowych w mieście lub poza nim, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby radnych z 41 osób do maksymalnie 24. Młodzieżowa Rada Miasta ma prawo przedstawiania Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta opinii w sprawach dotyczących samorządu lokalnego, w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży. Ponadto obecna Młodzieżowa Rada Miasta będzie mogła występować do Rady Miasta z inicjatywą uchwałodawczą. W tej kadencji MRM będzie również dysponowała swoim budżetem, który będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w placówkach oświatowych.

Młodzi radni reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji rządowych, pozarządowych oraz samorządowych. Wykonując swoje zadania współpracują ze szkołami i samorządami uczniowskimi, działają na rzecz ochrony praw i godności ucznia, debatują nad rozwiązaniami dla dzieci i młodzieży oraz organizują akcje skierowane do młodych ludzi.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta XI kadencji zostały przeprowadzone 27 września br.

KOMENTARZE