Od 22 sierpnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wysokości świadczenia to 3000 złotych.

O 3000 zł mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można będzie składać w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:

 • od 22 do 31 sierpnia:
  • poniedziałek i czwartek 8:00-16:30,
  • wtorek 8:00-15:00,
  • środa i piątek 8:00-13:30,
 • od 1 września:
  • poniedziałek 8:30-16:30,
  • wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00,
  • piątek 8:30-13:30.

W elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk „DODATEK WĘGLOWY/OSŁONOWY”. Wniosek można również umieścić w skrzynce podawczej MOPS. W przypadku skorzystania z takiej formy złożenia wniosku wskazane jest dołączenie do wniosku numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy, aby ułatwić kontakt w razie konieczności wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku będzie opublikowany wkrótce w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

KOMENTARZE