W ciągu najbliższych kilku tygodni rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Właśnie została podpisana umowa z wykonawcą tej wartej ponad 20,5 mln zł inwestycji. Zadanie jest częścią projektu „Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Mieszkańcy największej dzielnicy Rudy Śląskiej będą musieli przygotować się na spore korki i utrudnienia.

- Dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie jest już tak wyeksploatowana, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla jej sprawnego funkcjonowania, ale także dla stanu przebiegających nad nią dróg – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Mówimy o terenie osiedla z zabudową wielorodzinną, więc ta inwestycja jest istotna dla dużej liczby mieszkańców – dodaje.

Wody odprowadzane z tego terenu do płynącej tam rzeki Kłodnicy to ścieki deszczowe z dróg, chodników, parkingów, dachów i terenów zielonych. Zawierają więc zanieczyszczenia w postaci piasku, żwiru, kamieni, liści, śmieci ulicznych oraz resztek paliw. - Przed wylotami do Kłodnicy powstaną urządzenia podczyszczające, czyli separatory węglowodorów z osadnikami. Dzięki temu jakość odprowadzanej wody będzie zgodna z obowiązującymi normami – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Same wyloty będą mieć większą niż obecnie średnicę i skorygowane nachylenie – dodaje. Łączna długość objętej inwestycją sieci to ponad 4,1 km. Do tego dochodzi około 180 studni i 120 wpustów deszczowych.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nastąpi odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i parkingów. Przy okazji poprawi się więc ich jakość i estetyka, zwłaszcza w miejscach, w których utworzyły się nierówności związane ze złym stanem obecnej kanalizacji. – Niestety, inwestycja o takiej skali wiąże się z utrudnieniami dla kierowców w czasie prac. O zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco – mówi Krzysztof Mejer.

Przekazanie placu budowy planowane jest w połowie maja. Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczy zlewni „Miodowa” i ma się zakończyć w czasie 14 miesięcy, nie licząc okresu zimowego. Drugie obejmuje obręb zlewni „Międzyblokowa” i ma się zakończyć w ciągu 7 miesięcy.

Łączny koszt obu zadań to ponad 20,5 mln zł. – Inwestycja w Halembie to część większego projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, na który pozyskaliśmy ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – przypomina wiceprezydent Michał Pierończyk. – Nasz wniosek o dotację dla tego przedsięwzięcia znalazł się na drugim miejscu w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym w 2019 roku przyznano dofinansowanie – dodaje.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktualnie eksploatuje 6 pompowni wody, 50 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Dostawa wody realizowana jest siecią wodociągową o długości 452,8 km, natomiast odbiór ścieków siecią kanalizacyjną o długości 341,1 km, z czego 136 km to kanalizacja deszczowa.

KOMENTARZE