Ponad 73 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat zamierzają przeznaczyć rudzkie wodociągi na inwestycje infrastrukturalne. Za te pieniądze powstać ma 7,5 km nowej sieci wodociągowej oraz ponad 15 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej zamierza rozpocząć przebudowę oczyszczalni ścieków „Barbara”.

- Zarówno przy realizacji inwestycji wodociągowych, jak i kanalizacyjnych w pierwszej kolejności modernizowane są urządzenia o strategicznym znaczeniu dla miasta. Budowa nowych sieci realizowana jest z kolei tam, gdzie rozwija się nowe budownictwo jednorodzinne, a także na obszarach, gdzie planowane są takie inwestycje – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.– Takie też zasady obowiązywać będą również przez najbliższe trzy lata i określono je w przyjętym planie – dodaje.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej środków, bo prawie 70 mln zł, przeznaczonych ma zostać na zadania kanalizacyjne, z czego blisko 48 mln zł na przedsięwzięcia związane z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków. Tu zaplanowano m.in. modernizację systemu automatyki oczyszczalni ścieków „Halemba – Centrum”. Kluczową inwestycją ma być jednak przebudowa oczyszczalni „Barbara”. – Modernizację chcielibyśmy rozpocząć już w 2022 r. Jest ona niezbędna, żeby utrzymać w dalszym ciągu parametry pracy instalacji, a także zwiększyć jej przepustowość. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Prowadzimy w tym celu intensywne rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tłumaczy Grzegorz Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej.

Rudzkie wodociągi plany modernizacyjne mają także wobec trzeciej oczyszczalni w mieście - „Orzegów”. W tym przypadku w ciągu najbliższych trzech lat powstać ma dokumentacja projektowa oraz uzyskane ma być pozwolenie na budowę. Do kluczowych inwestycji z zakresu kanalizacji zaplanowanych na lata 2022-2024 należy również budowa przepompowni ścieków „Morska” oraz modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska”, które będą współfinansowane ze środków unijnych przydzielonych przez NFOŚiGW.

W ramach uzbrajania terenów w sieci wodno-kanalizacyjne PWiK planuje budowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej głównie w południowych rejonach miasta. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na wykup urządzeń wod.-kan. wykonanych przez prywatnych inwestorów oraz na modernizację istniejących sieci.

Aktualnie w mieście obowiązuje jeszcze plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021. W ciągu tych trzech lat przybyło w mieście  5 km nowej sieci wodociągowej oraz 10,5 km sieci kanalizacyjnej. – W porównaniu  z dotychczasowym planem znacząco chcemy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2022-2024 ma to być ponad 73,2 mln zł. Źródłem finansowania mają być środki własne przedsiębiorstwa oraz pozyskane środki zewnętrzne z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – wylicza Grzegorz Rybka.

KOMENTARZE