W ubiegły piątek na całym Górnym Śląsku trwała policyjna akcja "NURD", która miała na celu zwrócenie uwagi na pieszych oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach. Tylko w Bytomiu mundurowi ujawnili w ciągu kilkunastu godzin 59 wykroczeń.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. W piątek od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Ponadto mundurowi zwracali uwagę czy piesi posiadają elementy odblaskowe.

Mundurowi ujawnili łącznie 59 wykroczeń. 53 z nich to wykroczenia popełnione przez kierowców, wobec osób pieszych. Natomiast pozostałe to wykroczenia popełnione przez osoby piesze.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców bytomscy policjanci rozdawali odblaski pieszym. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, szczególnie ubranego w ciemną odzież. Mundurowi zachęcają pieszych, aby nosili elementy odblaskowe także w terenie zabudowanym. Taki mały element naprawdę sprawia, że pieszy staje się bardziej widoczny dla kierującego.

KOMENTARZE