Pierwsza sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej, podczas której między innymi poznaliśmy 10 nowych osób wśród radnych, zaowocowała między innymi wyborem przewodniczącego. Została nim Aleksandra Skowronek.

 

 

Pierwszym wiceprzewodniczącym został Marek Wesoły. Drugie miejsce obok przewodniczącego zajął Kazimierz Myszur. Na razie radni niechętnie wypowiadają się w kwestii podjęcia konkretnych problemów. Siły polityczne w radzie ustaliły się na etapie wyborów, jednak tu liczy się przede wszystkim współpraca ponad podziałami.

Nowe twarze w radzie, choć nie zawsze nowe w środowisku swojej dzielnicy to często osoby młode. Czy zdołają zająć się punktami wymagającymi sporego nakładu pracy. Główne problemy miasta, którymi będzie należało się zająć, są związane między innymi ze zmianami w strukturze społecznej miasta. Starzejące się społeczeństwo potrzebuje przede wszystkim opieki zdrowotnej i sprawnie działającego szpitala, a młodzi dojeżdżający tu do pracy sprawnej komunikacji.

W związku z wyborem Grażyny Dziedzic na prezydenta miasta jej miejsce w Radzie Miasta zajął Andrzej Pacławski, czyli kolejna osoba z listy KWW Grażyny Dziedzic z największą liczbą głosów w swoim okręgu. Rezygnacje z zasiadania w Radzie Miasta złożyli Anna Krzysteczko i Michał Pierończyk, którzy pozostaną zastępcami prezydent miasta, a także Grzegorz Handler. Ich miejsca zajmą Henryk Piórkowski, Michał Wieczorek i Zofia Skowrońska. Wybrano również przewodniczących poszczególnych komisji Rady Miasta, którymi zostali:

Mariusz Pakuza - Komisja Budżetu i Przedsiębiorczości; Dorota Tobiszowska - Komisja Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa; Ewa Chmielewska - Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta; Dariusz Wesoły - Komisja Ochrony Środowiska; Łukasz Wodarski - Komisja Oświaty; Stefania Krawczyk - Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej; Wioletta Tkocz - Komisja Kultury; Władysław Kucharski - Komisja Sportu i Kultury Fizycznej.

KOMENTARZE