Jesienią nad ogrodami i działkami często unosi się dym.

Najczęściej są to ogniska, w których spalane są liście. Przepisy regulujące palenie ognisk w ogrodach i na działkach są mało precyzyjne.Ruda Śląska nie posiada miejskiego ogólnodostępnego kompostownika. Jednak odpady biodegradowalne są regularnie odbierane. Jeśli nasze „ognisko" spowoduje pożar i zagrożenie dla ludzi i środowiska, straż miejska może ukarać nas mandatem w kwocie 500 zł, a w skrajnych przypadkach skierować sprawę do sądu. Każdy z tych przypadków jest rozpatrywany indywidualnie. Ustawa o odpadach mówi jasno: „kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów – podlega karze aresztu lub grzywny od 500 zł do 5000 zł." Pamiętajmy o tym przygotowując swój ogródek na nadejście zimy.

KOMENTARZE