Członkowie Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy KWK Pokój zorganizowali akcję krwiodawstwa, w której mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej w wieku od 18 do 65 lat. Warunkiem koniecznym był również dobry stan zdrowia. 

Mimo wielu akcji związanych z krwiodawstwem, a także intensyfikacji działań promocyjnych w tym zakresie, krwi wciąż brakuje. A ta jest niezwykle potrzebna w wielu przypadkach.

Krwiodawcy nie mają wątpliwości, że krew należy oddawać, aby pomóc tym, którzy jej potrzebują.

Oddanie krwi trwa nie więcej niż 10 minut. A jedna jednostka może pomóc nawet 3 osobom.

KOMENTARZE