Źródło: ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej Źródło: ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej

Projekt „Odkrywać siebie – kształtować świat” był realizowany w latach 2016 – 2018 na zasadach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej. Projekt dofinansowany został z funduszy Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy – nauczyciele ZSP 6 – dzięki udziałowi w kursach językowych i metodycznych organizowanych na terenie Unii Europejskiej mogli zwiększyć swoje umiejętności i doświadczenie. Udział w projekcie umożliwił im poszerzenie horyzontów, zestawienie posiadanej wiedzy i stosowanych metod pracy z realiami innych krajów. Przyczynił się do wprowadzenia nowego innowacyjnego sposobu prowadzenia zajęć.

Dzięki projektowi nauczyciele prowadzą jeszcze bardziej ciekawe zajęcia lekcyjne i pozaszkolne. Wykorzystują nowoczesne technologie, w tym aplikacje takie jak Quizizz czy Lerning Apps. Organizują spotkania i konferencje, aby dzielić się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi nauczycielami – nie tylko z własnej szkoły, m.in. mieli możliwość współorganizowania Dnia Europejskiego w Koperniku.

Ciekawą propozycją uczestników projektu było stworzenie na terenie ZSP 6 ogólnodostępnej wystawy włoskich dzieł sztuki oraz wydanie materiałów projektowych. Opracowane materiały zostały udostępnione nauczycielom z innym szkół po to, by również oni mogli podnieść jakość swoich lekcji.

KOMENTARZE