Na ulicy Popiełuszki i Karlika w Bytomiu - Karbiu obowiązuje nowa organizacja ruchu. Jej wprowadzenie to odpowiedź na apele mieszkańców, którzy odczuwali pod swoimi domami uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych, dojeżdżających do pobliskich zakładów przemysłowych.

- O zmianę organizacji ruchu na ul. ks. Popiełuszki apelowali mieszkańcy, którzy zgłaszali uciążliwy ruch samochodów ciężarowych powodujących hałas i uszkodzenia jezdni. Podczas spotkania z mieszkańcami Karbia zapowiedzieliśmy wprowadzenie ograniczenie wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony na ul. Popiełuszki i Karlika - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda. - O zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu poinformowaliśmy również przedsiębiorców, którzy zobligowali się do wybudowania łącznika między przedłużeniem ul. Braci Śniadeckich w kierunku ul. Karlika. To rozwiązanie umożliwi dojazd samochodów ciężarowych do pobliskich zakładów przy wykorzystaniu przebudowanego kilka lat temu skrzyżowania z ul. Konstytucji - podkreśla zastępca prezydenta Michał Bieda.

Na odcinku ulicy ks. Popiełuszki od skrzyżowania z ul. Konstytucji w stronę zakładów przemysłowych wprowadzony został zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony z wyjątkiem samochodów posiadających specjalne uprawnienia wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz pojazdy służb miejskich. Te ograniczenia wprowadziliśmy zarówno na wjeździe na ul. ks. Popiełuszki od strony ul. Konstytucji, w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Karlika, jak i w rejonie budynku przy ul. Popiełuszki 3.

Od strony ul. Popiełuszki oraz Karlika jest również strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h. Wprowadzone tam ograniczenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w najbliższym czasie dokona naprawy ubytków w jezdni powstałych na ul. ks. Popiełuszki i Karlika, a spowodowanych przez przejeżdżające tam do tej pory samochody ciężarowe.

KOMENTARZE