Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz miast objętych ministerialnym pilotażowym projektem rewitalizacji przyjeżdżają do Bytomia na wizyte studyjną.

Przypomnijmy, Bytom, Łódź i Wałbrzych w ramach pilotażu mają wypracować tzw. dobre praktyki rewitalizacyjne, które będzie można zastosować w innych polskich miastach. Ich katalog ma być jednym z elementów Narodowego Planu Rewitalizacji. W przyjętej przez Sejm Ustawie o rewitalizacji sporo szczegółów wymaga omówienia – mówi Lucjan Goczoł, Kierownik Referatu Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich UM. To na przykład kwestia przesiedleń lokatorów kamienic na czas remontów, czy finansowanie niektórych zadań. Niewykluczone, że przy bardzo ograniczonych budżetach, miasta będą musiały zwrócić się do rządu o finansową pomoc. Dyskusyjna jest również kwestia występowania pomocy publicznej w działaniach związanych z mieszkalnictwem w nieruchomościach komunalnych. Ma to wpływ na poziom unijnego dofinansowania, które w przypadku wystąpienia pomocy publicznej będzie obniżone oraz na dofinansowanie wkładu własnego z budżetu państwa, które w tym przypadku będzie niemożliwe.

Podczas dwudniowego spotkania w Bytomiu 27 - 28 lipca zaplanowano m.in. panele tematyczne, w trakcie których omawiana będzie m.in. rola organizacji pozarządowych w procesie rewitalizacji i zaangażowanie mieszkańców w odnowę miasta.  W ciągu najbliższych kilku lat Bytom będzie polem do popisu dla przedsiębiorców. Czeka nas największy w historii miasta remont, mieszkańcy będą musieli uzbroić się w sporo cierpliwości.Pod tym kątem także mamy do rozwiązania sporo problemów – mówi Lucjan Goczoł. Musimy zaplanować wszystko logistycznie z dużym wyprzedzeniem, aby mieszkańcy odczuli jak najmniej niedogodności – a przy tym, żeby remonty się uzupełniały. Poza tym, prace muszą uwzględniać zastosowanie najnowszych technologii energetycznych, bo Unia Europejska finansuje tylko te o najwyższym stopniu efektywności energetycznej – dodaje.

Będzie to  pierwsze, ale nie ostatnie, spotkanie w tym gronie. Kolejne odbędą się w Łodzi i Wałbrzychu. 

KOMENTARZE