Śląski Bank Żywności w tym roku obchodzi 10 – lecie istnienia. Celem i misją organizacji to pomoc na co dzień, a nie tylko od święta. Na wsparcie Banku mogą liczyć ubogie rodziny, niedożywione dzieci, seniorzy i chorzy potrzebujący pomocy żywnościowej.

W Polsce na granicy ubóstwa żyje 5 mln ludzi z czego prawie 13% (12,7) to dzieci. W Rudzie Ślaskiej takich odób jest od 2 do 3 tysięcy. Żeby im pomóc Śląski Bank Żywności organizuje przy współpracy Caritasu program PEAD.

Z jednej strony problem biedy, z drugiej 1/3 produkowanej żywności się marnuje. Śląski Bank Żywności już od 10 lat stara się temu przeciwdziałać. Organizuje m.in. akcję „Napełniamy Talerzyk”. Tylko 8 spośród ponad 50 rudzkich szkół bierze udział w tej akcji. Nie wszystkie placówki chcą do niej przystąpić.

Śląski Bank Żywności corocznie wspiera 50 tys. osób i 6 tys. niedożywionych uczniów. Przez 10 lat Bank rozdysponował prawie 18,5 tys. ton żywnosci o wartości ponad 53 mln zł. Oprócz tego Bank wspiera poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

KOMENTARZE