Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Bytomiu ślubowanie złożył radny Piotr Patoń – który zajął miejsce w Radzie po rezygnacji z mandatu Damiana Bartyli.

Rada Miejska podczas VI sesji zajęła się uchwaleniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznych w Bytomiu oraz uchwaleniem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na sesji obecni byli mieszkańcy miasta, którzy chcieli wypowiedzieć sie w sprawie przygotowywanego planu reorganizacji sieci szkół. Rada ma jedanak zając się tym tematem dopiero w przyszłym miesiącu - wobec czego po głosowaniu mieszkańcy nie zostali dopuszczeni do głosu.

KOMENTARZE