4 września o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu odbyło się zebranie Komisji Zdrowia, w którym udział wzięli władze miasta, radni oraz mieszkańcy dzielnicy Bobrek. Omówione zostały sprawy Szpitala Miejskiego nr 1 oraz problem z nielegalnymi odpadami w Bytomiu.

W pierwszym punkcie omawiane były sprawy kondycji Szpitala Miejskiego w Bytomiu, jednak ze względu na brak danych finansowych temat został przesunięty na obrady Rady Miejskiej we wrześniu. Najwięcej jednak emocji wzbudził temat śmieci oraz firm utylizujących odpady na Bobrku. Naczelnik wydziału Inżynierii Środowiska przedstawił zgromadzonym mapę terenu na których znajdują się odpady oraz przedstawił firmy, które rewitalizują tereny Bobrka. Mieszkańcy Bobrka byli oburzeni sytuacją, która trwa od 9 lat na terenie ich miejsca zamieszkania oraz zaniepokojeni bezradnością urzędników.

Radni co do jednego byli zgodni, że pomimo różnych poglądów politycznych muszą działać razem by raz na zawsze rozwiązać problem śmieci w Bytomiu i pomóc mieszkańcom.

Media

KOMENTARZE