Prawie 40 spotkań: warsztaty, spacery studyjne i imprezy plenerowe – 21 maja, ruszają konsultacje społeczne dotyczące gminnego programu rewitalizacji (GPR) . Spotkania obędą się w 6 podobszarach przeznaczonych do rewitalizacji, a warsztaty poprowadzą: wyspecjalizowana firma konsultingowa oraz organizacje pozarządowe.

To kolejny, bardzo ważny krok w kierunku rewitalizacji miasta – mówi Izabela Domogała, naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich UM.Oddajemy w ręce mieszkańców, firm i instytucji działających na tym terenie przyszłość miasta. Teraz to oni zdecydują, w którym kierunku będzie przebiegać odnowa Bytomia.

Spotkania będą odbywać się w sześciu podobszarach przeznaczonych do rewitalizacji, to: Śródmieście Północ, Śródmieście Centrum, Śródmieście Zachód, Bobrek, Kolonia Zgorzelec i Rozbark. Przeprowadzą ją cztery podmioty. W Śródmieściu będzie to Towarzystwo Urbanistów Polskich, na Rozbarku warsztaty przeprowadzą członkowie stowarzyszenia Miasto Dla Mieszkańców, a z mieszkańcami Bobrka i Kolonii Zgorzelec spotkają się przedstawiciele warszawskiej firmy Respublic. Do Respublic dołączy Magdalena Kruk z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która razem z mieszkańcami Kolonii Zgorzelec pracować będzie nad koncepcją zagospodarowania osiedla, które w przyszłości ma być miejscem przyjaznym i funkcjonalnym.

Spotkania będą odbywać się w cyklach dwutygodniowych, albo tygodniowych. Na każdym z nich poruszane będą problemy występujące w danych dzielnicach. Pracownicy firm konsultingowych i stowarzyszeń omówią je z mieszkańcami, a następnie wypracują propozycje rozwiązań. Podczas takich spotkań będzie można wspólnie zastanowić się nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi – mówi Zofia Ćwikła, kierownik Referatu Obsługi Klasta Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Firmy, które będą z nami współpracować mają już doświadczenie w przeprowadzaniu działań partycypacyjnych w innych miastach w Polsce. Chcemy czerpać z ich doświadczeń.

Zaplanowano spotkania w każdym z obszarów (lista poniżej). Pierwsze one będą miały formę warsztatów i spotkań plenerowych – spacerów studyjnych albo pikników. O terminach spotkań plenerowych będziemy informować na bieżąco.

Przypomnijmy, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, miasto musi przygotować gminny program rewitalizacji, a jednym z jego założeń jest stworzenie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą realizowane na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji.

Takie obszary zostały już wyznaczone przez ekspertów ds. rewitalizacji, skonsultowane z mieszkańcami i przyjęte przez radnych (zobacz mapę).

Warto dodać, że pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne może zgłaszać każdy bytomianin, nie tylko mieszkaniec obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Musi tylko zwięźle wypełnić specjalny formularz i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego.

Terminy spotkań:

 

  • 24, 31 maja, 6 i 14 czerwca - Śródmieście Zachód, Gimnazjum nr 1, ul. Tarnogórska, od 17.00 do 19.00
  • 25 maja, 1, 8 i 15 czerwca – Śródmieście Centrum, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, pl. Sobieskiego 1, od 17.00 do 19.00
  • 23 maja, 2, 7 i 16 czerwca – Śródmieście Północ, Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Prusa 10, od 17.00 do 19.00
  • 24 maja, 7 i 28 czerwca – Bobrek, Szkoła Podstawowa nr 16, od 17.00 do 19.00
  • 23 maja, 6 i 27 czerwca – Kolonia Zgorzelec, spotkania odbędą się w plenerze, w namiotach przy ul. Kolonia Zgorzelec 21, od 16.00 do 18.00
  • 21 maja, 11 i 18 czerwca – Rozbark, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Królowej Jadwigi 1, od 16.00 do 19.00
  • 23 czerwca – Rozbark, Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Gorczyckiego, ul. Matejki 1, od 16.00 do 19.00

Niezależnie od warsztatów, już dziś, 18 maja w teren ruszyli konsultanci. Do 30 czerwca będą spotykać się z bytomianami w miejskiej przestrzeni (ulice, parki, skwery). Poproszą o wypełnienie ankiet, spytają o pomysły i sugestie dotyczące projektów rewitalizacjnych. 

KOMENTARZE