„Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w województwie śląskim w perspektywie 5-10-20 lat” to tematyka konferencji jaką zorganizowano na Uniwersytecie Śląskim.

 

To niezwykle istotne spotkanie. W gmachu rektoratu Uniwersytetu Śląskiego spotkali się eksperci i rozmawiali na temat bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia. Wśród organizatorów konferencji min. Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny. Na sali specjaliści,naukowcy, ekolodzy. Wszyscy, którzy z wodą mają do czynienia i o wodzie wiedzą najwięcej. Tym bardziej, że jeszcze kilka tygodni temu w całym kraju do czynienia mieliśmy z suszą. Dzięki takiemu spotkaniu, jak podkreślają wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego być może uda się stworzyć pewne założenia jak zabezpieczać się przed zagrożeniem płynącym z powodu suszy lub powodzi.

Podczas konferencji mówiono min. o strategii zaopatrzenia województwa śląskiego w wodę. To temat aktualny od kilku miesięcy. W kwietniu 2015 roku podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówiono o potrzebie i istocie stworzenia jednolitego dla całego województwa dokumentu.

Media

KOMENTARZE