Spółka Restrukturyzacji Kopalń uspokaja, iż proces weryfikowania osób uprawnionych do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nadal trwa. Jak podaje biuro prasowe SRK wszyscy uprawnieni otrzymają rekompensatę w możliwie krótkim terminie.

 

W punktach obsługi spółki złożonych zostało 188 tysięcy wniosków, z których do końca 2017 roku zweryfikowano blisko 150 tysięcy, w znaczącej większości pozytywnie. Do dalszej weryfikacji pozostało zatem 38 tysięcy wniosków. Spośród nich jednak 20 tysięcy osób zgłoszonych do uzyskania rekompensaty nie figuruje w bazach danych spółek węglowych. Dlatego też przy niedopełnieniu określonych przez ustawodawcę wymagań rekompensata nie zostanie przyznana.

Pozostałe 18 tysięcy wniosków jest rozpatrywanych w pierwszej kolejności. Pracownicy SRK na bieżąco kontaktują się z zainteresowanymi. Przedstawiciele spółki wyrażają zrozumienie dla rozgoryczenia wielu osób i obiecują jak najszybszą realizację wypłat.

 

Media

KOMENTARZE